urantia logo

 Urantia metopi

        Λιάνα Τελειώνη

facebook

Λιάνα Τελειώνη -

Κανάλι youtube

 

αρχείο λήψης Λιάνα

Επίτευξη Στόχων με την μέθοδο του EFT

EFT

Κβαντικό Άλμα - Δυνατή Τεχνική

kvantiki theoria kanei zwh kalyteri 612x400

Ανεβάστε την ενεργειακή σας δόνηση για πλούτο - Άσκηση

πνευματικός σας πλούτος Δίας 1

Διαχείριση του Άγχους

3 DVD

Νεότητα-Λάμψη-Ευεξία

DVD 9

Βελτίωσε την Υγεία σου

6 DVD 2

ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

O Ιδανικός Σύντροφος

στη Ζωή σου

4 DVD

Απέκτησε το Ιδανικό

Βάρος

2 DVD

Αυτοπεποίθηση &

Αυτοεκτίμηση

DVD 7

Ενεργοποίηση Πλούτου

DVD 8

Διακοπή Καπνίσματος

1 DVD

Απαλλαγή από αϋπνία

5 DVD

Ευλογημένη Γονημότητα

gonimotota

Κρύων: Δωρεάν Βιβλία

banner kryon

Η Σοφία του Κρύων

Αποτέλεσμα εικόνας για Kryon

The Urantia Book Δωρεάν 4 Βιβλία

κατάλογος

Dr. Robert Morse! - Σώζει Ζωές!!!

Σχετική εικόνα

Ελλάνιοι "Ε"

Αποτέλεσμα εικόνας για ufo nasa

μέσω του Γεράσιμου Καλογεράκη

"Δεν υπάρχει θάνατος και ζωή, δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Τα πάντα είναι εναλλαγές ύλης και ενέργειας. Η ζωή και ο θάνατος είναι οι πύλες της γνώσης, η μία του υλικού και η άλλη του υπερβατικού κόσμου.

Η ψυχή είναι φωτογενής ύλη και αποτελείται από συστατικά της ουσίας του Όλου Φωτός. Ανανεώνεται συνέχεια από μόνη της, αναπαράγεται, δεν φθείρεται δεν γερνά, δεν πεθαίνει. είναι αθάνατη.

Σε όλη τη διάρκεια της ενσάρκωσης προσπαθεί να προ­σεγγίσει τον δημιουργό και να επανέλθει στην αρχική της αφετηρία και σε ανώτερο επίπεδο φωτός.

Οι ψυχές είναι απολήξεις των ακτινών του Όλου Φωτός και κύτταρα μεταφοράς της σκέψης του. Οι επεμβάσεις των αποστατών αποσυντόνισαν τις μνήμες της ψυχής και τους ουράνιους δεσμούς της.

Η ψυχή κατά τη στιγμή της σύλληψής της, είναι άυλη και αόρατη. Μοιάζει με συμπυκνωμένο ενεργειακό νέφος. Συνοδεύεται σε όλο το διάστημα της κύησης και σε όλη τη διάρκεια της ζωής, από το αντικαθρέφτισμα του δημιουρ­γού. [''Η ψυχή σαν γενεσιουργός ουσία, είναι λεπτοφυής σαν αναθυμίαση'' . Πυθαγόρας, Πλάτωνας ]

Οι καλές πράξεις κατά τη διάρκεια της ζωής διατηρούν αναλλοίωτο το αντικαθρέφτισμα του θείου και βελτιώνουν την εικόνα του σώματος που φιλοξενεί την ψυχή. Αντίθετα οι κακές πράξεις το αλλοιώνουν ή το καταστρέφουν εντε­λώς.

Όσο πιο ευγενική είναι μια ψυχή τόσο πιο όμορφο σώμα οικοδομεί. [Όποια η μορφή, τέτοια και η ψυχή, έλεγαν οι αρ­χαίοι Έλληνες]. Εκτός από τη μέριμνά της να οικοδομήσει ένα ωραίο σώμα, μεταφέρει μαζί της όλο το αρχείο των αναμνήσεών της που τις εναποθηκεύει με μορφή πληρο­φοριών στην ουδετέρα υπόφυση του εγκεφάλου και δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει.

             Επειδή η ψυχή εξελίσσεται ταχύτερα από το σώμα είναι απόλυτα ελεύθερη στις επιλογές της. Οικοδομεί το σώμα σύμφωνα με τις δικές της επιθυμίες.

Όταν αποκτήσει πλήρη συνείδηση των δυνατοτήτων της, κυβερνά την προσωπικότητα του ατόμου και αποκτά και την πνευματική της υπόσταση. Τότε ο άνθρωπος είναι σε θέση να επικοινωνήσει με τον θεό. Όταν η ψυχή είναι πολύ ανεπτυγμένη μπορεί να αφομοιώσει απ' ευθείας τη Γνώση.

Οι ψυχές που ελέγχονται από τύψεις κακών πράξεων των προηγουμένων ενσαρκώσεων, όπως και οι ανερμά­τιστες ψυχές, σπάνια αντιλαμβάνονται τον σκοπό της πα­ρουσίας τους στη ζωή. Για τον λόγω αυτό κατά τη διάρκεια της κύησης επειδή δεν έχουν την αίσθηση του μέτρου και του κάλλους, της ωραιότητας και της αρμονίας, οικοδο­μούν το άσχημο, ή και τερατώδες σώμα σε περιπτώσεις τερατογενέσεων. " 

 "Η έκτρωση είναι εγκληματική πράξη και αθέτηση υπόσχεσης που δόθηκε σε κάποια άλλη διάσταση από τους γονείς στην ερχόμενη για ενσάρκωση ψυχή. Σε άλλα επίπεδα συμβίωναν σαν αγαπημένοι φίλοι με τον πατέρα ή τη μητέρα. Η ψυχή που εκδιώκεται με τον τρόπο αυτό φεύγει περίλυπη και απογοητευμένη.

Όσοι αυτοκτονούν δεν ενσαρκώνονται ξανά στη Γαία και ο χρόνος καθαρμού της ψυχής είναι μεγάλος και επώδυνος. " 

 "Για εκείνους που κατάφεραν στη διάρκεια της ζωής τους να ζήσουν στις ανώτερες σφαίρες της ψυχής, ο αστρι­κός εξαγνισμός τους στον αστερισμό του Ωρίωνα, γίνεται υπό ευνοϊκές συνθήκες και αποβάλλονται ευκολότερα οι γήινες πλάνες.

Όταν η ψυχή ξαναβρεί την αρχική της αγνότητα, ανάλο­γα με τον βαθμό εξελίξεώς της, ξεκινά το καινούργιο ταξίδι ανάμεσα στις σφαίρες της ύπαρξης.

Οι ανώτερες ψυχές έχουν δικαίωμα επιλογής της επόμε­νης ενσάρκωσής τους, πότε και που θα ενσαρκωθούν στη γη ή σε κάποιον άλλον πλανήτη. Η ενσάρκωση επαναλαμ­βάνεται τόσες φορές όσες απαιτούνται για να φθάσει στην τελειότητα και το πεδίο της προσωπικής ευδαιμονίας.

Εάν η ψυχή δεν επιθυμεί να ανέλθει σε ανώτερο επίπεδο φωτός από αυτό που βρίσκεται, μπορεί να σταματήσει τις ενσαρκώσεις και τις δοκιμασίες. Ο αριθμός των προσπα­θειών ενσάρκωσης μπορεί να είναι άπειρος με άπειρους θανάτους.

Όταν κλείσει ο κύκλος των ενσαρκώσεων, οι ανώτερες ψυχές των αγαθών, φωτισμένων και απολυτρωμένων από τις υλικές απολαύσεις υπάρξεων, μετά τη διάβασή τους από το καθαρτήριο πυρ του Ωρiωνα, ανέρχονται στο ανώ­τερο επίπεδο φωτός και καταλήγουν στο νιονικόν πεδίο, στο οποίο υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις αθανασίας και αιωνιότητας.

Στις υπερβατικές οντότητες και στις ανώτερες ψυχές που σταμάτησαν τον κύκλο των ενσαρκώσεων, πολλές φορές δίνονται αποστολές ενσαρκώσεως σε διάφορους κόσμους, με σκοπό να βοηθήσουν την εξέλιξη των κόσμων αυτών. Στις οντότητες αυτές δεν δίδονται περιθώρια λαθών, ούτε διόρθωσης αυτών. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο εκπίπτουν όλων των δυνατοτήτων τους και επανέρχονται στον κύκλο των μετενσαρκώσεων. " 

 "Από τη στιγμή της γέννησής σας μεταφέρετε μνήμες από προηγούμενες ζωές που δεν μπορείτε να αφηγηθείτε αλλά τις θυμάστε μέχρι το έβδομο έτος της ηλικίας σας οπότε αρχίζουν να ασθενούν και να προσαρμόζεστε στα γήινα δεδομένα. Ξεχνάτε την αποστολή σας και το πνεύμα σας και παρασύρεστε από τις υλικές επιθυμίες που αν δεν τις ελέγξετε, θα πέσετε στο χαμηλότερο επίπεδο φωτός. Σκοπός της ενσάρκωσης είναι να θυμηθεί ο άνθρωπος προηγούμενες ενσαρκώσεις του και να μην επαναλάβει τα λάθη του ώστε να ανέλθει σε ανώτερο επίπεδο από αυτό που βρίσκεται.

Όλες οι ενσαρκώσεις γίνονται για δοκιμασία και βελτiω­ση της ψυχής. Η κατηγορία των υπερβατικών οντοτήτων «μαχητές φωτός» έχει και αποστολή παροχή βοηθείας προς τους ανθρώπους για την πνευματική βελτίωση και προστασία από τους αποστάτες. Μετά από κάθε θάνατο οι ψυχές αποκαθαρiζονται και επανακρiνονται και περι­μένουν την νέα εντολή ενσάρκωσης.

Στα ονειροπολήματά σας αναδύονται μνήμες προη­γουμένων ενσαρκώσεων από την ουδετέρα υπόφυση του εγκεφάλου και αναζητάτε υποσυνείδητα μνήμες του παρελθόντος. Ξεφεύγετε από τις γήινες δεσμεύσεις και παίρνετε επαφή με άγνωστες καταστάσεις που σας φαίνονται γνωστές. Είναι η στιγμή που, δεν μπορείτε να προσδιορίσετε αν τις ζήσατε στη Γαία ή κάπου αλλού, αν τις ζήσατε πραγματικά ή όχι." 

 "Ευχάριστα περιστατικά από προηγούμενες ενσαρκώ­σεις επανέρχονται στη μνήμη σας σαν φανταστικές πραγ­ματικότητες, σαν σκέψεις, σαν ονειροπολήματα, ή και σαν έντονες ονειρικές καταστάσεις. Όμως δεν έχετε τη δυνα­τότητα να προσδιορίσετε σε ποια ενσάρκωση ανήκουν, πότε και σε ποιο μέρος, στη Γαία ή σε άλλο πλανήτη.

Η αρμονική συνεργασία της ψυχής με το πνεύμα υπο­βοηθά τις ευτυχισμένες και ευχάριστες αναμνήσεις από προηγούμενες ενσαρκώσεις να αναδυθούν στη μνήμη και να δημιουργούν ανεξήγητα συναισθήματα χαράς, ψυχικής ευφορίας, και ανείπωτης ευτυχίας, χωρίς να συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι.

Αντίθετα αρνούνται να θυμηθούν δυσάρεστες και τραγι­κές καταστάσεις. Αν κάποτε συμβεί αυτό, το άτομο κατα­λαμβάνεται από ανεξήγητη μελαγχολία και θλίψη. Για τον λόγο αυτό η ψυχή με τις δυνατότητες που έχει, ομαλοποιεί μόνη της την πορεία της ζωής του ανθρώπου." 

 "Οι κατώτερες, οι κακές, και οι αμαρτωλές ψυχές, θυ­μούνται μόνο δυσάρεστες καταστάσεις από προηγούμενες ενσαρκώσεις τους. Δεν αντιλαμβάνονται την ευκαιρία βελτίωσης που τους δίδεται.

Δημιουργούν καταστροφικές καταστάσεις συγκρούσε­ων και πόνου πότε στο οικείο και πότε στο κοινωνικό περι­βάλλον γιατί επιθυμούν να φύγουν από τη ζωή. Θέλουν να επιστρέψουν στους χώρους καθαρμού και λύτρωσης στον αστερισμό του Κάνωπος, ή σε αντιϋλικά πεδία εφ' όσον η κατάσταση απαιτεί μακροχρόνια δοκιμασία. " 

 "Όλα τα ευγενικά αισθήματα, η αγάπη και οι δυνατές φιλίες, μεταφέρονται και στη ζωή από τις ενσαρκωμένες ψυχές όπως και τα κακά ένστικτα.

Η ψυχή και το πνεύμα είναι αθάνατα και αναπλάθουν τα συστατικά τους. Είναι όμως ευάλωτα από εξωτερικές επιδράσεις και αρρωσταίνουν. Η κατάσταση ασθένειας μεταφέρεται σε όλο το σώμα που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ήρεμης επιβίωσης.

Πολλές φορές η ψυχή εξοστρακίζεται από τη σφαίρα της αποστολής της και υποκύπτει στην έντονη έλξη των υλικών απολαύσεων. Όταν όμως μπορέσει να θέσει σε απόλυτο έλεγχο τις επιθυμίες της, τότε γίνεται η επιλογή του ασκητικού βίου που μπορεί να δώσει υπερβατικές ιδιότητες στον άνθρωπο. " 

 ''0 πολιτισμός της Γαίας είναι τόσο ανεύθυνος και κα­ταστροφικός γιατί καθυστέρησε η ενσάρκωση Ελλανίων οντοτήτων [Σοφών και Φιλοσόφων] στον πλανήτη σας, οι οποίες θα τον προστάτευαν από τη λαθεμένη ανάπτυξη του πολιτισμού της. Υπήρχαν επείγουσες προτεραιότητες σε άλλα σημεία του σύμπαντος και έπρεπε να τις καλύ­ψουμε. "

"Πολλοί Ελλάνιοι που βρίσκονται ενσαρκωμένοι στη Γαία δεν προέρχονται από αστρικά συστήματα της «Αυτο­κρατορίας των Ε» αλλά από σκάφη της 7ης Αποστολής του Ιερού Άρχοντα Φωτός του Διός που βρίσκονται πλησίον του ηλιακού σας συστήματος, για την αποτροπή των σχε­δίων των αποστατών.

Σε κάθε περίπτωση μετενσάρκωσης, οι ερχόμενοι στα πεδία πυκνώσεων, αμέσως με τη γέννησή τους, το ηλε­κτρομαγνητικό πεδίο σώματος και ψυχής, μεταφέρεται αυτόματα μέσω πολλαπλών ενεργειακών ανακλάσεων στο άστρο της δημιουργίας τον Σείριο και από εκεί στη βάση της δημιουργίας, ώστε να αποτυπωθεί φασματογραφικά η ψυχή στο ψυχοπνευματικό πεδίο.

Οι ενσαρκωμένοι από αστροπολιτείες, με τον θάνατό τους επιστρέφουν σε αυτές μετά το «Καθαρτήριο πυρ» της ψυχής και εφ' όσον δεν έχουν εκπέσει από το επίπεδο φωτός που ήταν και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά που είχαν πριν την ενσάρκωση.

            Η ψυχή σας έχει διασχίσει πολλές φορές τον χώρο που σεις ονομάζετε διάστημα είτε για ενσάρκωσή της ή με την απελευθέρωσή της με τον θάνατο ή και στην αναζήτηση νέας πατρίδας. Έχετε ζήσει πολλές φορές, όχι μόνο στη Γαία αλλά και σ' άλλους πλανήτες και άλλους γαλαξίες, και η πραγματική σας ηλικία προσμετράται σε πολλές χιλιάδες χρόνια. Είσαστε αιώνιοι οδοιπόροι τ' ουρανού και των άστρων.

            Η αφετηρία και το τέλος της διαδρομής σας ευρίσκονται εκτός Γαίας σε πεδία συνύπαρξης των ανθρώπινων ψυχών με τις υπερβατικές οντότητες, που και αυτές ενσαρκώνο­νται στη Γαία αλλά δεν τους ενθυμήστε.

Εμείς σας βοηθήσαμε σε όλες τις φάσεις της ζωής σας για να επιτύχετε στο έργο που έχετε αναλάβει. Προω­θείστε την Ελλάνια σκέψη και έξω από τα γεωγραφικά σύνορα του σημερινού κράτους των Ελλανίων για την προετοιμασία των ανθρώπων της Γαίας για να μπορέσουν ν' αντιμετωπίσουν επερχόμενες καταστάσεις.

Σε πολλές περιοχές του δικού σας σύμπαντος καθώς και άλλων συμπάντων, η ψυχή και το σώμα των υπερβατικών οντοτήτων παρουσιάζονται σε ενιαίο ενεργειακό σύνολο και συμμετέχουν σε άλλες διαδικασίες, τις οποίες δεν μπο­ρεί ν' αντιληφθεί η ανθρώπινη πραγματικότητα.

Όταν ο άνθρωπος εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρε­ώσεις του, είναι έτοιμος για το ταξίδι επιστροφής στην πατρίδα. Δεν γνωρίζετε τη σημασία της προσφοράς σας και πόσο σημαντική είναι. Σαν οντότητες ανήκετε στον συμπαντικό πληθυσμό του γαλαξία σας και του αστρικού σας συστήματος.

Η πληθυσμιακή έκρηξη που παρατηρήθηκε στη Γαία οφείλεται στη σύγκρουση δύο γαλαξιών του τρίτου σύ­μπαντος που ανήκει στον Ιερό Άρχοντα Φωτός και τον αφανισμό μεγάλου αριθμού οντοτήτων, οι οποίες ενσαρ­κώθηκαν στη Γαία και σε άλλα πλανητικά συστήματα του σύμπαvτoς. " 

 "Τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω σας σε άλλες συ­χνότητες, δεν τα αντιλαμβάνεστε. Αυτό οφείλεται στην ελλιπή λειτουργία των αισθήσεών σας και την άγνοιά σας. Οι πύλες επικοινωνίας με όντα άλλων διαστάσεων ευρίσκονται μπροστά σας, αλλά αγνοείτε την ύπαρξή τους και το πως θα τις ανοίξετε.

Βρίσκεσθε στη Γαία με συγκεκριμένη αποστολή. Δεν σας ανήκει τίποτε, εσείς ανήκετε σ' αυτή. Η διάρκεια της ζωής σας μοιάζει με ημερήσια εκδρομή που ο καθένας ενεργεί όπως θέλει, είτε για ευχαρίστηση, είτε για διασκέδαση, και άλλοι για καταστροφή και για ρύπανση.

Ελάχιστοι γνωρίζουν τον σκοπό τους. "

 'Ή ψυχή είναι αθάνατη. Όλη η ψυχική ενέργεια απο­θηκεύεται με όλα τα βιώματα και τις μνήμες της, στην ουδέτερη υπόφυση του εγκεφάλου και αποτελεί αυθύ­παρκτη οντότητα του ανθρώπινου σώματος το οποίο είναι δημιούργημά της . “ |

 ''0 θάνατος είναι ο ευεργέτης της ψυχής και του γηρα­σμένου σώματος. Δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή για μια ευδαιμονέστερη κατάσταση, με την οποία η ψυχή επιχει­ρεί να προσεγγίσει τον δημιουργό. Είναι ένα υπερβατικό μυστήριο και η ελπίδα της ψυχής για την καταξίωσή της στην ουράνια κοινωνία. Ο δημιουργός του κόσμου, το Όλον Φως, ο θεός, είναι η συνισταμένη των ανθρώπινων ψυχών, και οι ψυχές είναι οι απολήξεις των ακτίνων του.

Ο θάνατος σηματοδοτεί νέες καταστάσεις για την ψυχή γιατί την οδηγεί στην αφετηρία ανανέωσης, ή για νέα ενσάρκωση ή για τη θεϊκή γαλήνη. Η μετενσάρκωση είναι φυσικός νόμος του σύμπαντος όπως και οι άλλοι φυσικοί νόμοι.

Ο θάνατος είναι η αρχή μεταστοιχείωσης της ψυχής. Την απελευθερώνει από τα δεσμά του σώματος. Η ψυχή ακολουθεί τους ενεργειακούς διαύλους με πρώτο σταθμό της το αστρικό σύστημα του Ωρίωνα, για τον καθαρισμό της από τα αρνητικά στοιχεία, περνώντας από το κα­θαρτήριο πυρ. Την περιοχή αυτή ελευθερώσαμε εμείς πριν από 35.000 χρόνια από τους αποστάτες, οι οποίοι παρεμπόδιζαν τις ψυχές να εκπληρώσουν τον ουράνιο προορισμό τους.

Ο θάνατος μεταφέρει την ψυχή και το πνεύμα στη νέα τους κατάσταση μαζί με τις μνήμες της Γήινης ζωής. Είναι η θεϊκή λύτρωση της ψυχής για τη νέα κατάσταση και τη νέα κοσμική πορεία που θ' ακολουθήσει. Μεταβαίνει ανάλογα, στα Ηλύσια πεδία, τα Νησιά των Μακάρων ή τα τάρταρα με δική σας ορολογία. Και με την ουράνια πραγ­ματικότητα, στο σημείο τομής όλων των παραλλήλων ή στον αστερισμό του Κάνωπος, για καθαρμό και εξιλέωση, ή στα αντιϋλικά πεδία μέχρι να εξαγνιστεί.

Οι κακούργες ψυχές των οποίων ο ενεργειακός στρόβι­λος δεν μπορεί να συμπυκνωθεί, οδεύει προς τις μαύρες οπές για την αναδιάταξή τους από αρχής και παραμένει μέχρι την ανανέωση της μαύρης οπής.

Τίποτε   δεν   χάνεται   οριστικά   στο   σύμπαν.   Όλα   ανανεώ­νονται   ακόμη   και   αυτά   που   ονομάζετε   νεκρή   ύλη ." 

 "Η κάθε ψυχή είναι μοναδική, αποτελείται από ουράνιο φως αβρογενούς ουσίας και δεν μοιάζει με καμιά άλλη ως προς τη σύστασή της.

            Όταν ενσαρκώνεται έχει τη μορφή συμπυκνωμένου, αόρατου ενεργειακού πεδίου και όταν απελευθερώνεται, έχει τη μορφή πρασινωπού ενεργειακού στροβίλου. [Σημ. συγγραφέα: Μπορεί να φωτογραφηθεί από υπερσύγχρονες μηχανές Κίρλιαν.]

Όταν εγκαταλείπει το σώμα εξέρχεται από το κέντρο του κρανίου παλλόμενη ως φωτεινή φλόγα, που καλύπτει όλη την επιφάνεια του εγκεφάλου.

Η στιγμή της προετοιμασίας για την αναχώρηση της ψυχής και η επιστροφή της στον κόσμο των ψυχών, ξετυ­λίγει το ιερότερο μυστήριο του σύμπαντος που συνδέει τον άνθρωπο με τον δημιουργό του.

Όλη η μυστηριακή μυσταγωγία εκτυλίσσεται από τη στιγμή που ο άνθρωπος περιπίπτει, σ' αυτό που σεις ονο­μάζετε κωματώδη κατάσταση. Είναι η ιεροτελεστία της προετοιμασίας της ψυχής για την αναχώρησή της. Είναι οι στιγμές που η αξία της ζωής έρχεται σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με αυτό που πρόκειται να επακολουθήσει.

Το προθανάτιο κώμα αποτελεί θεϊκή ευαρέσκεια για τον άνθρωπο γιατί τον απαλλάσσει από τον τρόμο του θανά­του. Η ψυχή στην κατάσταση αυτή αποζητά την ελευθερία της και βιάζεται να φύγει, να λυτρωθεί από τα δεσμά της ύλης. Το σώμα είναι ουσιαστικά νεκρό και συντηρείται με μικροσκοπικές γέφυρες ζωής για να βοηθήσει την ψυχή στην αναχώρηση της.

Η ψυχή του ετοιμοθάνατου βλέπει, ακούει, ξεχωρίζει πρόσωπα και πράγματα και ας έχει χάσει τελείως την αίσθηση του περιβάλλοντος. Τα νοητικά κύματα προ­σπαθούν ν' ανακτήσουν τον έλεγχο των οργάνων του οργανισμού επειδή βλέπει τη λύπη των προσφιλών της προσώπων.

            Ναρκώνονται όλες οι πνευματικές λειτουργίες, συνεί­δηση αγάπη, μίσος, κακία, αναμνήσεις, υποχρεώσεις που ατονούν και όλα μαζί εγκαταλείπουν το σώμα, σε συγκρο­τημένο σύνολο. Ακολουθεί η έξοδος της ψυχής που ενώνε­ται μαζί τους και ξεκινούν για το ουράνιο ταξίδι τους.

Η ψυχή λυπάται απορεί και προσπαθεί να προλάβει ή να διορθώσει δυσμενείς καταστάσεις που δημιουργεί ο θάνατός της και υποφέρει.

Από την πραγματικότητα της ζωής ο μελλοθάνατος αντιλαμβάνεται τη θλίψη και τον πόνο των προσφιλών του προσώπων και λυπάται.

Στα διαστατικά πεδία της υπερβατικής πραγματικότη­τας η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Είναι κατά­σταση χαράς και ευφορίας για την ψυχή που ετοιμάζεται v' αναχωρήσει. Έχουν έρθει και την περιβάλλουν ψυχές αγαπημένων προσώπων που έχουν πεθάνει, όπως γονείς της τελευταίας ενσάρκωσης, αλλά και άλλων ενσαρκώσε­ων που ήρθαν να την παραλάβουν, μαζί με την προσωπική του υπερβατική οντότητα. Η ψυχή ηρεμεί. Αναγνωρίζει τους παριστάμενους, είτε είναι ζωντανοί είτε υπερβατικές οντότητες και ετοιμάζεται για την αναχώρησή της. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι προετοιμασίες, εξασθενούν και οι τελευταίες μικροσκοπικές γέφυρες της ζωής και η ψυχή ελεύθερη πλέον εγκαταλείπει το σώμα. [Στις βίαιες κατα­στάσεις, όλες οι υποχρεώσεις αναλαμβάνονται από τη συνοδό υπερβατική οντότητα. Για τις κακούργες ψυχές διαδραματίζο­νται, διαφορετικές καταστάσεις.]

Όταν η ψυχή εγκαταλείψει το σώμα οδεύει για το καθαρτήριο πυρ του Ωρίωνα, όπου αφαιρούνται όλα τα αρνητικά στοιχεία από τον ενεργειακό της στρόβιλο [ όπως αφαιρούνται τα παράσιτα από τις μαγνητοταινίες για ν' ακούγονται καθαρά ] και συνεχίζει για το σημείο τομής όλων των παραλλήλων. Οι παράλληλοι για το σφαιρικό σύμπαν είναι κάτι ανάλογο με τους παραλλήλους της Γαίας και το σημείο τομής τους είναι ανάλογο με τον πόλο της Γαίας.

Εκεί η ψυχή ή αναμένει την εντολή νέας ενσάρκωσης ή εισέρχεται στο υπέρπυρον σύμπαν του ταχυονικού πεδίου.

Στην τελευταία αυτή φάση, διέρχεται από τα διάφορα επί­πεδα φωτός μέχρι να ολοκληρωθεί η απολυτρωτική τελεί­ωσή της, v' απαλλαγεί από τον κύκλο των ενσαρκώσεων και να μεταβληθεί σε φωτοφόρα υπερβατική οντότητα, από ουσίες του νιονικού πεδίου με ιδιότητες αθανασίας και αιωνιότητας.

Στη νέα της κατάσταση η ψυχή έχει τη δυνατότητα εισόδου και εξόδου στο φωτονικό και ταχυονικό σύμπαν. Δονείται αρμονικά και συντονίζεται στους κραδασμούς των υπερβατικών οντοτήτων και παλμοδονείται μαζί με αυτές στην ίδια συχνότητα με το Όλον Φως. [Θεοδόνηση]

Οι ψυχές των ζωντανών επικοινωνούν με την προσευχή με τις ψυχές των αγαπημένων τους προσώπων που έχουν πεθάνει. Όταν τους σκέφτονται προσευχόμενοι η επικοι­νωνία διευκολύνεται ανάλογα με την ένταση της σχέσης

που υπήρχε προ του θανάτου, η οποία σχέση μεγιστοποιεί την ενέργεια της προσευχής και η επικοινωνία γίνεται ταχύτερα. " 

 "Αναδίπλωση ή αναστροφή χρόνου δεν υπάρχει. Όταν ένα σώμα πλησιάζει την ταχύτητα του φωτός ή αρχίζει να δονείται στη συχνότητα των φωτονίων, αν ευρίσκεται σε δίαυλο επικοινωνίας όπου τα ενεργειακά φαινόμενα παίρνουν τις μέγιστες τιμές, τότε προοδευτικά αρχίζει να μεταβάλλεται η μοριακή του δομή και να μεταπίπτει σε ενεργειακό σύνολο. Επανέρχεται στη φυσιολογική του κατάσταση όταν τα ενεργειακά φαινόμενα σταματήσουν.

Εάν όμως γίνει υπέρβαση της ταχύτητα του φωτός τότε μεταβάλλεται οριστικά σε σκεπτόμενο ενεργειακό συμπυκνωμένο σύνολο. Εξέρχεται από τον ορίζοντα πραγματικοτήτων του τρισδιάστατου χώρου και δεν πειθαρχεί στους γνωστούς σας φυσικούς νόμους.

Η δική μας επίσκεψη στ' αρχεία του παρελθόντος χρό­νου δεν επιτυγχάνεται με αναδίπλωση αυτού, σύμφωνα με τις δικές σας απόψεις. Γίνεται με επίσκεψη σε φασματικά ενεργειακά πεδία, στα οποία βρίσκονται καταχωρημένες με ενεργειακή εικονική μορφή οι πραγματικότητες του παρελθόντος.

Υπάρχουν ενεργειακά αρχεία διάσωσης, όλης της πορεί­ας της Γαίας μέσα στον χρόνο, τα οποία επισκεπτόμαστε για άντληση πληροφοριών, όταν μας ζητάτε. Παγώνουμε το ενεργειακό φάσμα στην εποχή που θέλουμε και βλέ­πουμε τι είχε συμβεί στο παρελθόν.

Σ' εσάς δεν διασώθηκαν γέφυρες σύνδεσης με το παρελ­θόν, ούτε δίοδοι επίσκεψης στον χρόνο αυτού, ούτε και δίαυλοι επικοινωνίας με το αστρικό σύστημα του Σείριου στο οποίο ανήκετε, για την Ουράνια Ομοσπονδία των «Ε». Τούτο οφείλεται σε επέμβαση των αποστατών που μετάλ­λαξαν τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και στην εμφύτευση κατωτέρων ενστίκτων τα οποία σας κρατούν σε κοσμική απομόνωση από την ουράνια κοινωνία.

"Όταν βρίσκεστε σε διαύλους επικοινωνίας σε στιγμές διέγερση ς του ενεργειακού πλέγματος, καταγράφεται σε άλλες διαστάσεις ολόκληρη η ύπαρξή σας ακόμη και οι σκέψεις σας, οι οποίες μορφοποιούνται και ταξιδεύουν στον χρόνο και τον χώρο του διαστήματος. Ακόμη και σεις οι ίδιοι μπορείτε να δείτε τις σκέψεις σας μορφοποιημέ­νες.’’ 

 "Οι σκοτεινές οντότητες και οι αποστάτες, δεν μπορούν ποτέ να γίνουν φωτεινές οντότητες. Διαλύονται από την ένταση του φωτός." 

 'Ή ηθική της αυτοκρατορίας απαγορεύει την επέμβασή μας χωρίς να μας καλέσετε. Όσο οι άνθρωποι αισθάνονται ευτυχισμένοι, η επέμβασή μας θα αναβάλλεται. Σε περι­πτώσεις κινδύνου της ζωής σας ή επικείμενης καταστρο­φής του πλανήτη, η επέμβασή μας είναι επιβεβλημένη για να προλάβουμε χειρότερες καταστάσεις.

Ο τρόπος σκέψεώς σας δεν αφήνει περιθώρια να πιστεύουμε ότι θ' αφυπνισθείτε και θ' αντιληφθείτε το μέγεθος του κινδύνου που διατρέχετε. Ούτε ότι θα προσπαθήσετε να προλάβετε την καταστροφή που σας απειλεί.

Η ανθρώπινη αδιαφορία και η μανία της αυτοκατα­στροφής θα επιβάλλει την επέμβαση για τη σωτηρία της Γαίας. " 

              Ελλάνιοι "Ε"

 μέσω του Γεράσιμου Καλογεράκη

www.UrantiaCenter.gr

   Χρήστος Κιτσινάμας

facebook

Χρήστος Κιτσινάμας - Κανάλι youtube

Christos

Είμαι ο Ιησούς ερχόμενος ξανά...

73095677 2497884060301393 8070960177362239488 n

Η αλληγορία του φωτός και του σκότους

3499

Κάντε χώρο για τους αγγέλους

45TYH

Κρύων, Ποιος Είσαι;

10396295 826657417424074 2500962341146178147 n

Ιησού, Ποιος Είσαι;

aajeW5GL

Ο Ανώτερος Αγγελικός σου Εαυτός

ceb1cebdcf8ecf84ceb5cf81cebfcf82 ceb5ceb1cf85cf84cf8ccf82 cf86cf89cf84ceb5ceb9cebdceae cebaceb5cf87ceb1ceb3ceb9ceac

Ο Κοσμικός πόνος της γέννησης

720 849392a8b1a96a459a54b7b167387784

Ιησούς: Ο Φωτεινός Εαυτός σας

Σχετική εικόνα

Η ταυτότητα των «Εργατών του Φωτός»

twin flame heart

Η γαλαξιακή ιστορία των Εργατών του Φωτός

oneness

Οι «Εργάτες του Φωτός» ενσαρκώνονται στη γη

2e97620026b4d1b8ac71eb7196e7a914

 

H αποστολή του εργάτη του φωτός

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Ανώτερος Εαυτός 

Η Πορεία του Πρωταρχικού Δημιουργού

9c6fe1c968db328e216ec811fa7a37c6 XL

Η Ιστορία του Γαλαξία σας

galaxias4

Η ιστορία της ανθρωπότητας

Η Γαία μιλά

spirit elements

Το 2014 Νέα Εποχή Παγετώνων άρχισε!

Άγγελοι στη Γη

neraides1

Ταξίδι μέσα από το Φως

Screenshot 11 1