urantia logo

 Urantia metopi

        Λιάνα Τελειώνη

facebook

Λιάνα Τελειώνη -

Κανάλι youtube

 

αρχείο λήψης Λιάνα

Επίτευξη Στόχων με την μέθοδο του EFT

EFT

Κβαντικό Άλμα - Δυνατή Τεχνική

kvantiki theoria kanei zwh kalyteri 612x400

Ανεβάστε την ενεργειακή σας δόνηση για πλούτο - Άσκηση

πνευματικός σας πλούτος Δίας 1

Διαχείριση του Άγχους

3 DVD

Νεότητα-Λάμψη-Ευεξία

DVD 9

Βελτίωσε την Υγεία σου

6 DVD 2

ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

O Ιδανικός Σύντροφος

στη Ζωή σου

4 DVD

Απέκτησε το Ιδανικό

Βάρος

2 DVD

Αυτοπεποίθηση &

Αυτοεκτίμηση

DVD 7

Ενεργοποίηση Πλούτου

DVD 8

Διακοπή Καπνίσματος

1 DVD

Απαλλαγή από αϋπνία

5 DVD

Ευλογημένη Γονημότητα

gonimotota

Κρύων: Δωρεάν Βιβλία

banner kryon

Η Σοφία του Κρύων

Αποτέλεσμα εικόνας για Kryon

The Urantia Book Δωρεάν 4 Βιβλία

κατάλογος

Dr. Robert Morse! - Σώζει Ζωές!!!

Σχετική εικόνα

 

Ελλάνιοι "Ε"

Αποτέλεσμα εικόνας για ελλΆΝΙΟΙ

μέσω του Γεράσιμου Καλογεράκη

        'Ή ύλη για τον τρισδιάστατο χώρο είναι μια πραγματι­κότητα απτή και μετρίσιμη και ταυτόχρονα πολύπλοκης σύνθεσης και τρόπου δημιουργίας, η οποία συνίσταται απόένα πλέγμα αγνώστων ενεργειακών πραγματικοτήτων.

       Η αλληλουχία και η πολλαπλότητα των μορφών ύλης και ενέργειας, αποτελούν την αφετηρία του αέναου κύκλου της αναδημιουργίας. Είναι οι μορφές εκείνες της δημιουργίας που συντηρούν έναν τεράστιο αριθμό υλικών και ενεργειακών [υπερβατικών] οντοτήτων.

       Στο υλιστικό πεδίο που βρίσκεται ο άνθρωπος, μόνο με τη φαντασία του και τα ονειροπολήματά του μπορεί να αποκαταστήσει επαφή με τον χώρο της ουράνιας πραγμα­τικότητας και τις οντότητες που τον κατοικούν'',

    "Η γήινη επιστήμη προσπαθεί να ερμηνεύσει τη σκέψη του δημιουργού με λάθος θεωρίες και παραδοχές. Ενώ δεν διαθέτουν αποδείξεις, θέλουν να πιστεύουν ότι μάντεψαν σωστά τι έγινε μέσα στο άπειρο του χώρου και του χρόνου και απορρίπτουν φαινόμενα που θα βοηθούσαν να δώ­σουν εξηγήσεις, επειδή αδυνατούν να τα ερμηνεύσουν και τα θεωρούν απίθανα.

   Προσπαθούν να φανταστούν κάτι που κανένας δεν είδε και δεν άκουσε ποτέ.

   Η Δευτέρα παρουσία με δική σας ορολογία δεν έχει σχέση με τις θρησκευτικές σας δοξασίες. Θα συμβεί μετά από πολλά δισεκατομμύρια χρόνια, γιατί το δικό σας σύμπαν είναι πολύ νέο.

   Μέχρι τότε θα έχετε ενσαρκωθεί χιλιάδες φορές. Είναι ένα συμπαντικό φαινόμενο και συμβαίνει σε όλα τα σύ­μπαντα κατά τα στάδια ανανέωσης και αναδημιουργίας τους.

   Στις τραγικές στιγμές της ανανέωσης και του αφανισμού των κόσμων κυριαρχεί ο θάνατος, το σκοτάδι του τρόμου και της ανυπαρξίας.

Αποτέλεσμα εικόνας για δευτέρα παρουσία

   Οι ουράνιες υπερβατικές οντότητες εγκαταλείπουν το σύμπαν που ανανεώνεται και εισχωρούν στο νιονικόν και ταχυoνικόν πεδίον, κατά περίπτωση, αναμένοντας τη νέα δημιουργία.

   Οι ανώτερες ψυχές των ανθρώπων ανάλογα με το επί­πεδο που βρίσκονται, ή εισχωρούν στο νιονικόν επίπεδο για αναβάθμιση και ανάληψη υπερβατικών αποστολών στη νέα δημιουργία ή μεταπηδούν σε άλλα σύμπαντα για ενσάρκωση.

       Ο ενεργειακός στρόβιλος των κατωτέρων ψυχών, οι ψυχές των κακούργων ανθρώπων και των αποστατών, δοκιμάζονται και εξαγνίζονται στο διάπυρο πεδίον της αρχέγονης σφαίρας, για να επαναγεννηθούν στη νέα δημιουργία που θα προκύψει.

         Το ταχιoνικό υπέρπυρoν πεδίο αποτελεί την κοιτίδα των σπερμάτων της ζωής που τα συντηρεί αναλλοίωτα από τον χρόνο και δεν σχετίζεται με τον γνωστό σ' εσάς τρισδιάστατο χωροχρόνο.

         Η εκτυφλωτική λάμψη του ταχυονικού πεδίου εμποδί­ζει την όραση όπως και το βαθύτατο σκοτάδι. Ενισχύει όμως τις δυνατότητες του εγκεφάλου ο οποίος αποκτά υπερβατικές ιδιότητες. Στο πεδίο αυτό δεν μπορούν να πλησιάσουν οι αποστάτες γιατί αποσυντίθενται από τις ασύλληπτες ποσότητες φωτός.

        Η φθορά και η δημιουργία, ο θάνατος και η επαναγέννηση, είναι αέναες εκδηλώσεις του Όλου φωτός για την κοσμική ισορροπία των συμπάντων.

         Η συρρίκνωση του σύμπαντος με δική σας ορολογία, είναι μια κοσμική τραγωδία. Όλοι οι αθάνατοι, οι υπερ­βατικές οντότητες και οι ανώτερες ψυχές των ανθρώπων, έχουν τη δυνατότητα να εισχωρήσουν στα υπερφωτινά πεδία.

   Όσοι δεν σταμάτησαν τον κύκλο των ενσαρκώσεων μεταπηδούν για ενσάρκωση σε άλλα σύμπαντα πριν τα κοσμικά φαινόμενα πάρουν τις μέγιστες διαστάσεις τους. Όλοι οι υπόλοιποι ζωντανοί οργανισμοί οδεύουν προς τον βιολογικό θάνατο, το σκοτάδι και τον ορυμαγδό που προέρχεται από τη συντριβή των ουρανίων σωμάτων και τον αφανισμό κάθε είδους ενέργειας.

   Οι αθάνατοι και οι υπερβατικές οντότητες από το νιονικό πεδίο αντιλαμβάνονται την έναρξη της νέας δημιουργίας, από τις ασύλληπτες φωτολάμψεις και τον τερατώδη θόρυ­βο της έκρηξης της μαύρης σφαίρας [μια πληροφορία που καταχωρείται στον γενετικό κώδικα όλων των ζωντανών οργανισμών, που τρομάζουν όλα στον δυνατό θόρυβο], φαινόμενα που δίνουν το σύνθημα της έναρξης των νέων δημιουργικών δραστηριοτήτων.

   Όλες αυτές οι βίαιες πραγματικότητες αφυπνίζουν την ψυχική ενέργεια, η οποία αρχίζει να συλλέγει τα υλικά δόμησής της με τα οποία θα μεταφέρει τη ζωή σε όλα τα σημεία της νέας δημιουργίας, σαν έκφραση της σκέψης του Όλου Φωτός.

   Η 7η αποστολή του Ιερού Άρχοντα Φωτός, του Δία, με δική σας ονομασία, με την έναρξη της δημιουργίας εξέρχεται στην περιοχή των δεκατριών διαστάσεων του νέου σύμπαντος και μεταφέρει τις πρώτες ανώτερες πνοές ζωής, που θ' αποτελέσουν μαζί με τις εξαγνισμένες νέες ψυχές, τη νέα βάση δημιουργίας.

    Οι υπερβατικές οντότητες λειτουργούν με τελείως άγνω­στες σ' εσάς μορφές ενέργειας. "|

        ''Μέσα στο σύμπαν ο άνθρωπος αντικαθρεφτίζεται σε πολλά επίπεδα χωροχρόνου, σε επίπεδα ενέργειας και συχνοτήτων, σε πνευματικά και ψυχικά επίπεδα. Πιστό ενεργειακό αντίγραφο της κάθε ανθρώπινης μορφής βρίσκεται όχι μόνο σε αστρικούς σταθμούς αλλά και σε αστροπολιτείες, προκειμένου να ελέγχεται η κοσμική πορεία του χωρίς παρεμβάσεις. " |

       «Με κατάλληλο έλεγχο και άσκηση των δυνάμεων του εγκεφάλου, μπορούμε να προκαλέσουμε διάρρηξη της ου­δέτερης υπόφυσης αυτού και ν' αποκτήσει το υλικό σώμα υπερφυσικές ιδιότητες.» |

      "Οι συνεχείς ενσαρκώσεις είναι προσωπικές επιλογές κάθε ψυχής μέχρι ν' ανεβεί στο ανώτερο επίπεδο φωτός από αυτό που βρίσκεται πριν την ενσάρκωσή της.

     Μόνοι σας και αυτόβουλα επιλέξατε την ενσάρκωσή σας σε πεδία πυκνώσεων στη Γαία, την περιοχή που γεννηθή­κατε, καθώς και τους γονείς σας που είναι αποκλειστικά και μόνο δική σας επιλογή.

     Πριν την ενσάρκωσή της, η ψυχή, θαυμάζει και επιλέγει έναν από τους δύο γονείς της, πατέρα ή μητέρα και γι αυτό οικοδομεί το δικό της σώμα σαν αντίγραφο αυτού. Από τη στιγμή της σύλληψης [συλλαμβάνεται από την ύλη η ψυχή] παράγει και οικοδομεί το υλικό σώμα σύμφωνα με τις επιλογές της.

       Όταν η ψυχή έχει ξαναζήσει στη Γαία τότε διαλέγει με πολύ προσοχή τους γονείς της για να βελτιώσει της συνθή­κες αφίξεώς της.

Χάριν της επιθυμίας ενσαρκώσεώς σας θυσιάσατε διακρίσεις και αξιώματα που είχατε στην πατρίδα, για την εθελοντική προσφορά και συμμετοχή σας στο σχέδιο σωτηρίας του πλανήτη της Γαίας και την ανέλιξη του ανθρώπινου είδους.

Άλλοι πάλι ενσαρκωθήκατε από νοσταλγία για την υλική σας ζωή, για να ξαναζήσετε εμπειρίες που δεν ξεχάσατε ποτέ ούτε με τον θάνατό σας.

Η υποσυνείδητη αναζήτηση κάποιων άστρων στον ουρανό, ή, η γοητεία που ασκούν πάνω σας κάποια από αυτά, δηλώνουν την αφετηρία εκκίνησης πριν την ενσάρ­κωσή σας. Αποτελεί προσπάθεια της ψυχής να θυμηθεί τον δρόμο του ερχομού της στη Γαία.

Όσοι μένουν ασυγκίνητοι στη θέα του νυχτερινού ουρα­νού έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, όχι μόνο των ουρανών αλλά και της γης. Βρίσκονται στον δρόμο της απώλειας και της λήθης." 

           Ελλάνιοι "Ε"

μέσω του Γεράσιμου Καλογεράκη

 www.UrantiaCenter.gr

   Χρήστος Κιτσινάμας

facebook

Χρήστος Κιτσινάμας - Κανάλι youtube

Christos

Είμαι ο Ιησούς ερχόμενος ξανά...

73095677 2497884060301393 8070960177362239488 n

Η αλληγορία του φωτός και του σκότους

3499

Κάντε χώρο για τους αγγέλους

45TYH

Κρύων, Ποιος Είσαι;

10396295 826657417424074 2500962341146178147 n

Ιησού, Ποιος Είσαι;

aajeW5GL

Ο Ανώτερος Αγγελικός σου Εαυτός

ceb1cebdcf8ecf84ceb5cf81cebfcf82 ceb5ceb1cf85cf84cf8ccf82 cf86cf89cf84ceb5ceb9cebdceae cebaceb5cf87ceb1ceb3ceb9ceac

Ο Κοσμικός πόνος της γέννησης

720 849392a8b1a96a459a54b7b167387784

Ιησούς: Ο Φωτεινός Εαυτός σας

Σχετική εικόνα

Η ταυτότητα των «Εργατών του Φωτός»

twin flame heart

Η γαλαξιακή ιστορία των Εργατών του Φωτός

oneness

Οι «Εργάτες του Φωτός» ενσαρκώνονται στη γη

2e97620026b4d1b8ac71eb7196e7a914

 

H αποστολή του εργάτη του φωτός

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Ανώτερος Εαυτός 

Η Πορεία του Πρωταρχικού Δημιουργού

9c6fe1c968db328e216ec811fa7a37c6 XL

Η Ιστορία του Γαλαξία σας

galaxias4

Η ιστορία της ανθρωπότητας

Η Γαία μιλά

spirit elements

Το 2014 Νέα Εποχή Παγετώνων άρχισε!

Άγγελοι στη Γη

neraides1

Ταξίδι μέσα από το Φως

Screenshot 11 1